Language: 简体中文 English
联络我们
如有关于会议和赞助商的问题,请联络:
联系人:程玉桃女士
电   话:+86 159 2169 5350
邮   箱:zoe.cheng@danone.com

如有关于会议注册和酒店预定的问题,请联系会议秘书处:

联系人: 魏鋆华女士
电   话: +86 138 1023 7672
邮   箱: becky.wei@sheaststar.com
距离大会开幕还有
  • 小时
  • 分钟
重要时间
       会议日期
       2017年10月30-31日

       网上注册截止日期
       2017年10月20日

          鸟 价:  CNY 2,000
        在线注册:  CNY 2,500
        学生注册:  CNY 1,500
        现场注册:CNY 3,500